05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

       

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Aktualności
  Kronika
  Informacje

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Odznaka Przyjaciel szkoły
  Dokumenty szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Nasze sukcesy
  Egzamin ósmoklasisty
  Bezpieczniczek
  Zajęcia pozalekcyjne

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Wycieczki
  Ciekawe strony
  Archiwum

O SZKOLE

80-lecie
Konferencja SzPZ

INNE STRONY

Nasza oferta:

  • zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli
  • rzetelna realizacja programów nauczania
  • bogato wyposażona biblioteka szkolna, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - 4 komputery z profesjonalnym edukacyjnym oprogramowaniem i z dostępem do internetu
  • opieka profilaktyczna i zdrowotna
  • pracownia komputerowa z dostępem do internetu
  • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne
  • bezpłatna nauka pływania dla uczniów klas 4-8
  • zajęcia w świetlicy szkolnej oraz popołudniowej świetlicy wychowawczo-opiekuńczej z programem terapeutycznym
  • zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz gimnastyka korekcyjna
  • koła przedmiotowe, artystyczne i sportowe

Organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty w Warszawie
Organ prowadzący - Gmina Grodzisk Mazowiecki

Numery kont bankowych w banku PKO S.A.

Wpłaty za pobyt dziecka w oddziale o przedłużonym czasie funkcjonowania:
51 1240 6348 1111 0010 4132 2928
Wpłaty za duplikaty: legitymacji, karty rowerowej i świadectwa ukończenia szkoły:
20 1240 6348 1111 0010 4132 3680
Wpłaty za wynajmowanie pomieszczeń: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264
Konto ZFŚS: 73 1240 6348 1111 0010 4133 0486

CERTYFIKATY

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

MOJE BOISKO ORLIK 2012

NASZE AKCJE

W INTERNECIE

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.pajacyk.pl

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.