05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

Historia naszej szkoły rozpoczęła się w 1934 r., a więc 80 lat temu. Prosimy wszystkich, którzy w jakiś sposób byli związani z naszą szkołą, do przejrzenia domowych archiwów, odszukania zdjęć, odkurzenia wspomnień i podzielenia się tymi pamiątkami.
Można je dostarczyć do sekretariatu (w godzinach 7.45 - 15.45) lub przesłać e-mailem: sp4grodzisk@home.pl

Pierwsza siedziba szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 4 (1934-1950)

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły - 27 lutego 1982 r.

WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY

Wspomnienie pani Marii Michalak - dyrektora szkoły w latach 1970 - 2007
Wspomnienie pani Wiesławy Śliwińskiej (Niewiadomskiej) - absolwentki rocznik 1962
Wspomnienie pani Wandy Zientali - emerytowanej nauczycielki języka polskiego


Z kroniki szkolnej
(zdjęcia z lat 1955 - 1960)


Przyrzeczenie harcerskie
(1982 r.)


Budowa nowej szkoły
(zdjęcia z lat 1981-1984)


Alicja Szafrańska "W pamięci zapisane" (fragment) 1


Zdjęcia otrzymane


Halina Szymczak "Metodą faktów dokonanych..." 2

 
Jubileusz 80-lecia szkoły
14 października 2015 r.
 

Lista nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych 1990-2013

1 Alicja Szafrańska "W pamięci zapisane. Grodzisk Mazowiecki - wspomnienia różne." Grodzisk Mazowiecki, 2013.

2 Halina Szymczak "METODĄ faktów dokonanych, czyli gdzie diabeł nie może [Sytuacja lokalowa oświaty w Grodzisku Maz.]". Głos Nauczycielski 1982, rocznik 65, nr 6.

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.