05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77        e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Egzamin ósmoklasisty
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

Ważne informacje 2019/2020

mLegitymacja

Szanowni Państwo, nasza szkoła jest już gotowa do wydawania mLegitymacji. mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej lub elektronicznej) legitymacji szkolnej - cyfrowa kopia, wyświetlana w telefonie komórkowym. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon (z systemem Android w wersji 6.0 lub wyższej) bezpłatną aplikację rządową mObywatel. mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych i autobusowych. Jest podstawą do otrzymania przysługujących zniżek. W przypadku utraty ważności papierowej legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. (18.10.2019)

wniosek o wydanie mLegitymacji

Informacja na temat wyboru ubezpieczyciela

Rada rodziców, po zapoznaniu się z różnymi ofertami ubezpieczenia, podjęła uchwałę nr RR4/18/19 w sprawie wyboru ubezpieczyciela. Rada rodziców wybrała na rok 2019/2020 ofertę ubezpieczenia NNW, przedstawioną przez firmę Colonnade (składka 41 złotych) i upoważniała dyrektora szkoły do zawarcia umowy oraz do reprezentowania interesów rodziców w kontaktach z ubezpieczycielem. (12.09.2019)

skan polisy

Informacja na temat zakresu opieki zdrowotnej w szkole

(12.09.2019)

informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: specjalista ds. kadr

(05.09.2019)

informacja

Ogłoszenie nr 2 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wynajmu lokali użytkowych w budynku SP4

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ogłasza przetarg (licytację) na wynajem lokali użytkowych, znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. przy ulicy Zielony Rynek 2. (4.09.2019)

ogłoszenie regulamin przetargu

Ogłoszenie nr 1 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Maz. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zielony Rynek 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1", w terminie do dnia 3 września 2019 r., do godz. 15.00.

ogłoszenie

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego klas I-VIII: 2 września 2019 r., godz. 9:00, boisko szkolne.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

szkolny zestaw podręczników

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.