05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Aktualności
  Kronika
  Informacje

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Odznaka Przyjaciel szkoły
  Dokumenty szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Nasze sukcesy
  Egzamin ósmoklasisty
  Bezpieczniczek
  Zajęcia pozalekcyjne

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Wycieczki
  Ciekawe strony
  Archiwum

Dokumenty szkolne

Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020
Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2019/2020


1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 (01.09.2019)
2. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (01.09.2019)
3. Program wychowawczo-profilaktyczny (01.09.2017)
4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) oraz program realizacji na rok szkolny 2019/2020 (1.09.2019)
5. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych (31.05.2019)
6. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce (4.01.2018)
7. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (5.03.18)
8. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (05.03.18)
9. Regulamin pracy (ost. zm. 23.03.18)
10. Bezpieczni na co dzień - pakiet regulaminów, instrukcji i procedur (ost. zm. 20.11.19)
11. Regulamin korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów (1.01.19)
12. Regulamin korzystania ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (13.09.19)
13. Procedura wystawiania duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego (zm. 01.09.19)

Karta zgłoszenia do świetlicy
Wniosek o wydanie bezpłatnego biletu miesięcznego
Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii
Wniosek o wydanie mLegitymacji (kopii legitymacji tradycyjnej wyświetlanej w telefonie komórkowym)

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.