05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

Punkt Przedszkolny nr 6 przy Szkole Podstawowej nr 4 - Natolin 31

Punkt Przedszkolny nr 6 rozpoczął swoją działalność 3 września 2010 r. w budynku świetlicy TPD w Natolinie. Uczęszcza do niego 20 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach: 8.00 - 13.00 (lub 9.00 - 14.00). Dzieci bawią się i uczą w jednej sali, dostosowanej do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, wyposażonej w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ponadto mają do dyspozycji łazienkę, szatnię, plac zabaw. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk "W kręgu zabawy". Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Mielcarz. W codziennej pracy wspiera ją pani Monika Wiącek - pomoc nauczyciela.

W punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, kierowane przez nauczyciela, z zakresu rozwijania mowy, myślenia, wrażliwości estetycznej, sprawności fizycznej. Zajęcia są zróżnicowane, stopień trudności, tempo pracy - dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci, które mają możliwość rozwijania zainteresowań, gromadzenia nowych doświadczeń, wiedzy, nabywania nowych umiejętności. W punkcie odbywają się również zajęcia dodatkowe, odpłatne: gimnastyka korekcyjna, muzyka z rytmiką. Okazjonalnie odbywają się przedstawienia teatrzyku kukiełkowego.

Placówka pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, uwrażliwia na potrzeby i problemy dzieci.

Rozkład dnia

  1. 8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne.
  2. 8.30 - 9.30 Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela. Praca zespołowa lub indywidualna - rozwiązywanie zadań i problemów z zakresu edukacji przedszkolnej, spacery, zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań, zabawy integracyjne.
  3. 9.30 - 10.15 Śniadanie.
  4. 10.15 - 12.00 Zabawy dydaktyczne, dodatkowe zabawy zaproponowane przez nauczyciela, zabawy dowolne.
  5. 12.00 - 12.30 Zabawy na placu zabaw (przy sprzyjającej pogodzie). Zajęcia relaksacyjne, czytanie, słuchanie muzyki. Utrwalanie poznanego materiału.
  6. 12.30 - 13.00 Porządkowanie sali, wdrażanie do samodzielności. Rozchodzenie się dzieci do domów.
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.