05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Egzamin ósmoklasisty
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

Pedagog i psycholog - 2019/2020

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i analizują niepowodzenia

 • organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 • prowadzą działania wychowawcze i profilaktyczne, wynikające z programów szkolnych

 • włączają się w organizację opieki i pomocy dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej

 • dbają o realizację obowiazku szkolnego

Marta Szymczyk - pedagog

Agnieszka Morawska - psycholog


WAŻNE ADRESY

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodzisk Maz. ul. Bałtycka 30 tel. (0-22)755-55-74

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Grodzisk Maz. ul. Krótka 4 tel. (0-22)755-51-11

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Grodzisk Maz. ul. Daleka 11 tel. (0-22)724-09-05
  świadczy pomoc psychologiczną, prawną a także pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków

 • Sąd Rodzinny Grodzisk Maz. ul. Bartniaka 19 tel. (0-22)755-20-61

 • Komenda Powiatowa Policji Grodzisk Maz. ul. Bartniaka 19 tel. (0-22)755-60-11

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Grodzisk Maz. ul. Kościuszki 32a
  tel. (0-22)724-34-25

GRODZISKI TELEFON ZAUFANIA: (0-22) 724-21-21, wtorek, czwartek: 16.00 - 19.00


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.