05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

PODRĘCZNIKI

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zm. 31.05.2019)
Szkolny zestaw podręczników na rok 2019/2020
Koszt zakupu podręczników obowiązujących w SP4 w roku szkolnym 2018/2019

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników przez uczniów ich rodzice powinni wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek Gminy Grodzisk Mazowiecki, prowadzony w Banku Pekao S.A. w Grodzisku Mazowieckim, numer rachunku: 51 1240 6348 1111 0010 4132 2928. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę przedmiotu, którego dotyczy zwrot.

aktualizowano: 31.05.2019

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.