05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła otrzymała:

  • w grudniu 2005 pracownię komputerową (sala 106)

  • w lipcu 2006 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (biblioteka szkolna)

  • w lipcu 2007 pracownię komputerową (sala w szatni)

PRACOWNIE KOMPUTEROWE: 2005, 2007

Obie PRACOWNIE KOMPUTEROWE wyposażone zostały w 10 komputerów opartych na systemie Windows XP wraz z serwerem sieci lokalnej oraz skanerem i drukarką. Na wyposażenie każdej z nich składało się również oprogramowanie, umożliwiające swobodną pracę w sieci oraz mobilny zestaw multimedialny: projektor multimedialny wraz z laptopem. Sprzęt, oprogramowanie oraz stały dostęp do internetu zapewniają doskonałe warunki pracy i nauki zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dostęp do internetu pozwala uczniom wyszukiwać informacje, a pakiet Microsoft Office na ich przetwarzanie i formatowanie.

Większość nauczycieli naszej szkoły, przygotowując się do przyjęcia pracowni, ukończyła szkolenie "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej", które daje im możliwość profesjonalnego wykorzystania komputerów w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Nowe pracownie pomogają w przygotowaniu uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ: 2006

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ wyposażone zostało w cztery zestawy komputerowe z dostępem do internetu oraz wielofunkcyjne urządzenie multimedialne. Z ICIM mogą korzystać uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w godzinach otwarcia biblioteki. Centrum wzbogaca ofertę szkolnej biblioteki o edukacyjne programy multimedialne i umożliwia dostęp do internetu poza systemem lekcyjnym. Dzięki niemu dostęp do informacji jest znacznie łatwiejszy, a możliwości ich przetwarzania nieporównywalnie większe. Dzięki ICIM wzrasta jakość i dostępność kształcenia a także wyrównywane są szanse edukacyjne uczniów niezależnie od ich miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

zdjęcia: Piotr Bąba

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.