05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Aktualności
  Kronika
  Informacje

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Odznaka Przyjaciel szkoły
  Dokumenty szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Nasze sukcesy
  Egzamin ósmoklasisty
  Bezpieczniczek
  Zajęcia pozalekcyjne

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Wycieczki
  Ciekawe strony
  Archiwum

ODZNAKA "PRZYJACIEL SZKOŁY"

Odznakę PRZYJACIEL SZKOŁY może otrzymać osoba fizyczna, firma, instytucja lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku, w szczególności za:

  • znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
  • wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy
  • wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym
  • pracę na rzecz szkoły

WRĘCZENIE ODZNAK "PRZYJACIEL SZKOŁY" - 13. 10. 2009

13 października 2009 r. po raz pierwszy w historii szkoły wręczyliśmy odznakę PRZYJACIEL SZKOŁY, ustanowioną decyzją Rady Pedagogicznej. Otrzymały ją osoby, które w sposób szczególny wspierają nas w naszej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Pani MARIA MICHALAK - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. w latach 1990 - 2007

Pan GRZEGORZ BENEDYKCIŃSKI - burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Maz.

Pani MARIA GRABOWSKA - wiceburmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Maz.

Pan RAJMUND ZALESKI - dyrektor Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisk Maz.

WRĘCZENIE ODZNAK "PRZYJACIEL SZKOŁY" - 26. 11. 2010

Pan JERZY KOMOROWSKI - trener szachowy, członek Grodziskiego Klubu Szachowego

wolontariusz, prowadzi koło szachowe, jest inicjatorem i współorganizatorem imprez szachowych, odbywających się na terenie naszej szkoły

Pani KATARZYNA ZYCH - mł. asp. Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

współpracuje ze szkołą w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia, prowadzi szkolenia, pogadanki i warsztaty, koordynuje akcje i konkursy, związane z bezpieczeństwem

Pan ANDRZEJ SYSKA - współwłaściciel Piekarni Syska A.A. w Grodzisku Maz.

sponsor, codziennie dostarcza do szkoły pieczywo cukiernicze z przeznaczeniem dla uczniów, uczęszczających do świetlicy

Pan JAN ADAMSKI - szachista, mistrz międzynarodowy, trener szachowy

wolontariusz, prowadzi koło szachowe, jest współorganizatorem imprez szachowych, odbywających się na terenie naszej szkoły

ANONIMOWY SPONSOR

przekazuje szkole środki finansowe na dożywianie uczniów: obiady bezpłatne, paczki świąteczne oraz zakupy żywności dla rodzin uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

WRĘCZENIE ODZNAK "PRZYJACIEL SZKOŁY" - 27. 06. 2013

Pani MARZENNA KUCZYŃSKA - wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców

Pani JADWIGA AUGUŚCIK - wieloletnia wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

WRĘCZENIE ODZNAK "PRZYJACIEL SZKOŁY" - 23. 06. 2016

Pani EWA SUSKA

za wieloletnie reprezentowanie klasy w szkolnej Radzie Rodziców, zaangażowanie w działalność na rzecz klasy i szkoły, organizowanie warsztatów kulinarnych dla naszych uczniów w Liceum Gastronomicznym w Grodzisku Maz.

   

Pani RENATA CACKO

za prowadzenie festiwali piosenki oraz koncertu "Czwórka na Grodziskiej Scenie Talentów" a także włączanie się w realizację szkolnych projektów i programów

Pani ANNA GUTOWSKA-KĄDZIELA

za fotografowanie i nagrywanie szkolnych uroczystości, udostępnianie zdjęć i filmów, opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i wyjazdów, pomoc w organizowaniu występów koła tanecznego "Tęcza"

   

Pani MAŁGORZATA ZAJĄC

za pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych, wykonywanie ozdób świątecznych na kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.