05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

Rzecznik Praw Ucznia

pani Renata Gowin

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

  • Znajomość statutu szkoły, kodeksu ucznia oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

  • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

  • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

  • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

  • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

  • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed radą pedagogiczną.

PRAWA DZIECKA

Marcin Brykczyński "Pętliczek" - na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.