05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Aktualności
  Kronika
  Informacje

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Odznaka Przyjaciel szkoły
  Dokumenty szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Nasze sukcesy
  Egzamin ósmoklasisty
  Bezpieczniczek
  Zajęcia pozalekcyjne

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Wycieczki
  Ciekawe strony
  Archiwum

POŁOŻENIE

HISTORIA

ZABYTKI

SŁAWNI LUDZIE

Brozych

Chełmoński

Deptuszewski

Łapiński

Teliga

Józef Chełmoński urodził się 7 listopada 1849 r. we wsi Boczki pod Łowiczem. Zmarł 6 kwietnia 1914 w Kuklówce. Syn Józefa (drobnego dzierżawcy, wójta wsi Boczki) i Izabeli z Łoskowskich. Ożeniony był z Marią Szymanowską w 1878r.

Pierwszych wskazówek w zakresie rysunku udzielał mu ojciec. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Warszawie studiował w latach 1867-1871 w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz w prywatnej pracowni W.Gersona. W latach 1871-1874 przebywał w Monachium; od 23 stycznia 1872 przez kilka miesięcy studiował w tamtejszej akademii u H.Anschutza i A.Strahubera. Istotniejszy jednak wpływ wywarło nań środowisko działających w Monachium malarzy polskich na czele z J.Brandtem i M.Gierymskim. W 1872 i 1874 odwiedził kraj, odbył podróże na Podole i Ukrainę.

Najwcześniejsze prace Chełmońskiego powstały pod silnym wpływem Gersona. Następne malowane w Monachium i Warszawie, głęboko odczute krajobrazy oraz pełne charakteru i ruchu sceny wiejskie, atakowane przez konserwatywną krytykę, stały się obok dzieł M. i A. Gierymskich manifestacją pełnego realizmu. W 1875, dzięki pomocy C.Godebskiego, wyjechał do Paryża, gdzie wystawiał w oficjalnych salonach: w 1876 - Sprawę u wójta, Odwilż; w 1878 - Czwórkę; w 1882 - Przed karczmą, Postój kozaków. Wkrótce zdobył rozgłos; w 1878 A.Goupil zawarł z Chełmońskim umowę na prawo do pierwokupu jego obrazów. Wiele z nich trafiło do Anglii i Ameryki.

Po pobycie w Polsce w 1878 odbył podróż do Wiednia i Wenecji. Odwiedziwszy jeszcze kraj w 1882 i 1883, powrócił doń na stałe w 1887, osiadając od 1889 we wsi Kuklówka. W twórczości jego zaczęły dominować pełne sentymentu i nastroju krajobrazy, ożywione często motywem dzikiego ptaka czy zwierzęcia, oraz obrazy ściśle zespolonego z przyrodą życia chłopskiego.

Babie lato

Bociany

Kaczki nad wodą

Został pochowany na cmentarzu w Żelechowie. Jego pobyt na podgrodziskich ziemiach upamiętniono m.in. pamiątkową tablicą z wizerunkiem malarza usytuowaną na skrzyżowaniu dróg w Kuklówce. Także w Kuklówce wciąż istnieje drewniany dworek Chełmońskiego.

10 września 2006 roku w Grodzisku Maz. został odsłonięty pomnik Józefa Chełmońskiego, wykonany przez krakowskiego artystę profesora Mariana Koniecznego.

Pomnik Józefa Chełmońskiego w Grodzisku Maz.

Źródło: strona Grodziska Maz. oraz internetowe galerie:

http://www.pinakoteka.zascianek.pl

http://www.dzierzoniow.art.pl

http://artyzm.com/galeria.php>

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.