05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.15 - 17.15

Wychowawcy:
Justyna Żelewska, Marta Szymczyk, Barbara Skrzyńska, Adam Paschke

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stworzenie warunków do wypoczynku i relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Oferta świetlicy:

  • zajęcia artystyczne: malowanie, rysowanie, lepienie

  • czytanie książek (akcja "Świetlica czyta dzieciom" z udziałem zaproszonych gości)

  • oglądanie programów i filmów edukacyjnych

  • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne i edukacyjne, odrabianie prac domowych

  • przygotowywanie programów artystycznych z różnych okazji

  • korzystanie z komputera z dostępem do internetu

  • organizowanie konkursów, quizów, turniejów

  • zajęcia sportowo-rekreacyjne

Regulamin świetlicy Karta zgłoszenia dziecka
Marta Szymczyk: Techniki plastyczne wykorzystywane podczas zajęć

Od 1 kwietnia 2003 roku działa również ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA z programem socjoterapeutycznym.

Prowadzą ją panie: Małgorzata Zientala i Bogumiła Krzywicka

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 16.00- 18.00. Mają na celu likwidację zaburzeń w zachowaniu, objawów niedostosowania społecznego i ogólnego zaniedbania oraz wspieranie rozwoju dziecka i naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.