05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

UROK RÓŻNORODNOŚCI czyli jak walczymy z dyskryminacją?

Uczymy się na lekcjach o różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej.

Poznajemy problemy osób niepełnosprawnych.

Organizujemy akcje charytatywne.

Dążymy do tego, aby w szkole panowała przyjemna atmosfera, dająca poczucie bezpieczeństwa i możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Uczniowie, którzy należą do grup narażonych na dyskryminację, otoczeni są szczególną opieką nauczycieli.

Wszyscy reagują na sytuacje dyskryminacji, przemocy i nierównego traktowania w szkole.

Realizujemy projekty edukacyjne, których głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw i zapobieganie dyskryminacji.

Na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych poruszamy tematy związane z dyskryminacją, rozmawiamy o stereotypach i uprzedzeniach.


Trudne wyrazy:

Dyskryminacja - traktowanie kogoś gorzej niż innych w tej samej sytuacji. Dyskryminuje się ludzi z różnych powodów, na przykład ze względu na płeć, rasę, wiek, status materialny, wyznanie.

Stereotyp - skrajnie przejaskrawiony obraz danej grupy, traktujący wszystkich jej członków w sposób niezróżnicowany, niezależnie od ich cech indywidualnych.

Uprzedzenie - negatywne opinie lub uczucia wobec innych grup społecznych żywione z powodu samej przynależności do danej grupy. To także nieprzychylna ocena, osąd dokonany na podstawie stereotypowych przekonań.

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.